Energos Polska Co. Ltd.

instalacja do odwadniania osadu

Home »  instalacja do odwadniania osadu

Energos Polska posiada rozwiązanie do odwodnienia osadu ściekowego do poziomu 90% S.M.

Dzięki zastosowaniu DEOS oraz procesów elektrokinezy i elektroosmozy osad ściekowy może być poddany procesowi suszenia.

Uzyskane przez DEOS odwodnienie do poziomu 35-40% S.M. pozwala na poddanie osadu procesowi suszenia w suszarce bębnowej. Proces elektrokinezy pozwala uniknąć tzw. fazy kleistej oraz nie wymaga zwrotnej cyrkulacji osadu przed podaniem go do suszarni.

Od 2012 roku testowaliśmy nasze rozwiązanie na komunalnej oczyszczalni ścieków dla 75 000 RLM

Nasze innowacyjne rozwiązanie zostało zainstalowane jako kolejny etap odwadniania po mechanicznym odwodnieniu osadu przy wykorzystaniu wirówek w oczyszczalniach                         od 50 000 do 150 000 RLM

Poniższy schemat obrazuje nam zastosowany proces odwadniania osadów do 90% S.M.

Efektem końcowym jest granulat wykorzystywany jako paliwo.

 • wydajność instalacji : 20 ton na dobę, z 15% S.M do 90% S.M.
 • czas pracy: 24godziny na dobę, 330 dni w roku

 

 

 

 • Deos odwadnianie elektokinetyczne
  • wydajność : 2 x DEOS o mocy 1,5 t/godz, 15% S.M. do 35% S.M.
  • zużycie prądu : 135kw/tonę osadu

 • Suszarnia bębnowa
  • wydajność : 1 zestaw 0.36t/godzinę, 35% S.M. do 90% S.M.
  • zużycie energi : 216Mcal/godzinę
   • wyposażenie w peleciarkę osadu (rozmiar max 40mm)