Energos Polska Co. Ltd.

fundusze EU

Home »  fundusze EU

Energos Polska Spółka z o.o.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość
ENERGOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 21, LOK. 110,
01-780 WARSZAWA,
Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.
Wartość projektu: 545.700,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 75,12 %