Energos Polska Co. Ltd.

dehydrator

Home »  dehydrator

DEOS jest innowacyjnym urządzeniem w technologii odwadniania osadów ściekowych w skali całej Europy.

Funkcjonalność urządzenia dotyczy ograniczenia ilości wody zawartej w osadach ściekowych. Obecnie w Polsce i w Europie nie ma podobnej technologii odwadniania osadów ściekowych jak DEOS.

Dostępne technologie obejmują urządzenia filtracyjne oraz wirówki, w których praktyczny stopień odwodnienia osadów oscyluje na poziomie 20% zawartości suchej masy.

Urządzenie DEOS  umożliwi redukcję uwodnienia do zawartości około 40% oraz zredukowanie objętości osadów o około 50% Urządzenie DEOS umożliwia maksymalizację odwodnienia osadów poprzez zastosowanie zjawisk elektro-kinetycznych elektroforezy i elektroosmozy oraz rozpadu błon komórkowych mikroorganizmów zawartych w osadach. W stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań DEOS stanowi urządzenie łączące filtrację plackową ze zjawiskami elektrokinetycznymi oraz oddziaływaniem dezintegracyjnym.

DEOS to technologia odwadniania osadów z wykorzystaniem zjawisk elektro-kinetycznych oraz filtracji. Prosta konstrukcja umożliwia łatwy proces produkcji i konserwacji. Na przedstawione urządzenie DEOS 500 posiadamy ochronę patentową o numerze KR101137604 (B1)

 

Seria DEOS jest przeznaczona do użytkowania w procesie przeróbki osadów ściekowych, gdzie konwencjonalne mechaniczne urządzenia odwadniające są już zainstalowane i uruchomione. Seria DEOS jest rozwiązaniem odwadniania wtórnego, które może zmniejszyć wielkość osadów wytwarzanych przez odwadnianie konwencjonalne/mechaniczne, takich  wirówki i prasy prasy.
Serię DEOS można zainstalować jako kolejny etap odwadniania do istniejących już maszyn mechanicznego odwadniania. Osad może być przeniesiony z istniejących maszyn do DEOS, a następnie, w połączeniu odwadniania i mechanicznego odwadniania elektrokinetycznego serii DEOS łatwo redukuje objętość osadu o około 50% suchej substancji do poziomu 35-40%. Nasza technologia umożliwia większe wysuszenie osadu przy mniejszym zużyciu energii.
Przez dodanie serii DEOS do istniejących jednostek odwadniania, klient może otrzymać  więcej suchej masy w osadzie, które mogą obniżyć koszt utylizacji poprzez ponowne wykorzystania w recyklingu.
Seria E może być skutecznie stosowana do funkcjonującej linii termicznego suszenia, aby zaoszczędzić koszty termicznego suszenia

seria DEOS ze względu na swoją wysoką wydajność w odwodnieniu, przepustowość i niskie zużycie energii przekonuje do zastosowania w procesie odwadniania.
Zintensyfikowanie przepisów ochrony środowiska oraz zwiększenie kosztów wywozu osadów wywierały presję gospodarczą w branży osuszania. Ze względu na ograniczone możliwości odwadniania do poziomu 25% SM  lub mniejsze przez prasę taśmową, wirówki i inne technologie  mechanicznego odwadniania, wzrosło zapotrzebowanie na wydajną technologię uzupełniającą odwadnianie osadu.
Technologia elektrokinetycznego odwadniania wykracza poza dotychczasowe tradycyjne mechaniczne technologie osuszania.
Obróbka cieplna jest jedynym sposobem, który może osiągnąć 90% suchej substancji stałej w celu dalszego oczyszczania. Elektrokinetyczne odwadnianie może zaoszczędzić koszty inwestycyjne dla suszarni, spalarni, jak i koszty operacyjne.

Odwadnianie elektrokinetyczne ma również bezpośredni wpływ na jakość osadu. Stosując prąd elektryczny usuwa się zapach osadu przez odparowanie siarkowodoru. Połączenie energii elektrycznej, ciepła i ciśnienia ma również pozytywny wpływ na dezynfekcję, praktycznie eliminując czynniki chorobotwórcze, takie jak E. coli, salmonella, wirusy i pasożyty jelitowych. Elektrokinetyczna obróbka osadu spełnia normy klasy A standardu US EPA.
Osad może być cennym źródłem  do ponownego wykorzystania, recyklingu lub jako paliwa po usunięciu wilgoci i patogenów.
Możliwość zastosowania szlamu jako zasobu energii odnawialnej.